Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısında Serik ile ilgili 9 madde oy birliği ile 1 madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. 175 gündem maddesi ile toplanan mecliste Serik ile ilgili toplam 10 madde görüşüldü.

Raporlar bölümünde yer alan 4 maddeden 3’ü oy birliği ile kabul edilirken 1’i oy çokluğu ile kabul edildi. Teklifler bölümündeki Serik ile ilgili 6 madde ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Serik ile ilgili ilk madde gündemin 27. ve 28. Maddeleri oldu. Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gedik Mahallesi 22 adanın Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine; 21 ve 22 nolu adaların ise Bitişik Nizam olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

62. maddede ise Serik’te çeşitli mahallelerde yapılan imar planlarına yönelik itirazlar ele alındı. Bu maddeler de komisyonda geldiği gibi oy birliği ile kabul edildi.

Emeklilerin Vazgeçilmezi Emekliler Kahvesi Emeklilerin Vazgeçilmezi Emekliler Kahvesi

62. madde ise imar planların itirazlar ele alındı. Serik Belediye Meclisi’nin, Cumalı Mahallesi’nde yaptığı uygulama imar planı konusuna askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın değerlendirilmesi ve itirazın kabulü doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu kabul edildi.

74. madde de Serik Belediye Meclisi’nin Belpınar, Cumalı, Kökez ve Merkez Mahallelerinin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı konusuna askı süresi içerisinde yapılan 9 (dokuz) adet itirazın değerlendirilmesi ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Teklifler bölümündeki 6 madde ise oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

Haber: Osman Türkçe

Editör: DÖNDÜ ŞAHİN