Esas Holding CEO'su TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Özdoğru, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 3. Olağan Toplantısı'nın konuğu oldu.

'2024 Global Trendler' konu başlığı ile Akra Otel'de gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, 2024 yılının Türkiye ekonomisinde bir düzeltme ve istikrar patikasına dönüş yılı olacağı için küresel gelişmelerin ülkemiz için ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Özbek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İhracat ve turizm gelirimizin artması ve yabancı sermaye girişinin devam etmesi açısından dünya ekonomisinin toparlanmasına ihtiyacımız açıktır. ABD ve Avrupa ülkeleri enflasyonu düşürmek için sıkı para politikalarıyla yumuşak inişi başarmış görünmektedir. Ümidimiz küresel faiz indirimi sürecinin erken başlaması, Avrupa ekonomisinin durgunluktan çıkması ve yabancı sermaye girişleriyle döviz cephesinde bir rahatlama olmasıdır. Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 civarında büyüme ve işsizlikte düşüş performansına karşılık olağanüstü yüksek enflasyonla mücadeleye devam etmektedir. Yüksek enflasyon, yüksek faizler ve parasal sıkılaşma, geniş halk kesimleri için geçim sıkıntısı, KOBİ'ler için ise piyasa daralması anlamına gelmektedir. 2024 yılında iç piyasa daralmasına karşılık kredi maliyetlerinin yüksek kalması reel sektör için ciddi bir sınav olacaktır. Türkiye ekonomisinde enflasyon oranının azalması için, kamu kesiminde ve özel sektörde verimlilik artışı sağlamalı, dijital ve yeşil dönüşüm yarışında ilerleme kaydetmeliyiz. Kamu kesiminde daha fazla tasarruf sağlanmasını, kayıtdışılığın azaltılmasını, verginin tabana yayılmasını, dolaylı vergi yükünün ve istihdam üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesini yıllardır ısrarla konuşuyoruz. 2024 yılın da bu konularda ilerleme sağlanması önem arz edecektir."

Çağatay Özdoğru, Ansi̇ad'ın Konuğu Oldu3

Sualtı Robotları Model Oldu Sualtı Robotları Model Oldu

'ANTALYA'NIN UZUN VADELİ GELECEĞİ KİŞİLERE BAĞLI OLMAMALI'

Özbek, “Antalya'da geçen yıl Rusya ve Ukrayna'dan gelen yabancı misafirleri konuşuyorduk. Bugünlerde ise yabancı misafirlerin artık Antalya'yı değil, Sırbistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni tercih ettiğini konuşuyoruz. Antalya'da kentleşme, turizm, ticaret istikrarlı ve sürdürülebilir biçimde gelişmelidir. Antalya'nın uzun vadeli geleceği de kişilere bağlı olmamalıdır. Kent olarak, kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyası hep birlikte sürdürülebilir bir gelecek, gelişmiş bir toplum, nitelikli eğitim, depreme karşı dirençli bir kent vizyonu gibi hedefler ışığında birlikte çalışmalıyız. Bu hedefler ışığında önümüzdeki seçim gündem ile birlikte, ANSİAD'ın geleneği olarak belediye başkan adaylarımızı misafir ediyor olacağız. Antalya ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerimizi de dosya olarak sunacağız ve seçim sonrası takipçisi olacağız" diye konuştu.

Çağatay Özdoğru ise konuşmasında sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti. Özdoğru, “Sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkışı 18. yüzyıl başına rastlasa da modern anlamda sürdürülebilirlik tartışmaları 20. yüzyılın ikinci yarısına rastlıyor. Ben sürdürülebilirliği insani bir yaşamın temel taşı olarak tanımlıyorum. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken, gelecek kuşaklara ekonomik, çevresel ve sosyal koşulları devam ettirilebilen bir dünya ve kurumsal yapı bırakmanın; her bireyin, her kurumun, her devletin görevi olması gerektiğini düşünüyorum. Uzaya giden ilk kozmonot Gagarin'in 1961'de söylediği 'Dünya mavi ve çok güzel. Harika görünüyor' sözünü hiçbir zaman unutmamalı ve bu mucizeye sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU BİZCE ARTIRILACAK'

Türkiye'nin ekonomisini değerlendiren Özdoğru, “Türkiye'nin risk primini gösteren CDS, çalkantıların hakim olduğu Mayıs 2023 seçimi öncesi dönemde 700 baz puanlara yükselmişti. Yani Türkiye'ye yatırım yapan bir finansman yatırımcı, sigorta yapmak isterse yıllık yüzde 7 prim ödemek durumundaydı. Bu oran seçim sonrasında 300 baz puana kadar geriledi. İçinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'nin kredi notu bizce artırılacak" dedi. DHA

Çağatay Özdoğru, Ansi̇ad'ın Konuğu Oldu6Çağatay Özdoğru, Ansi̇ad'ın Konuğu Oldu4

Editör: DÖNDÜ ŞAHİN