Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, çevreye duyarlılıkta örnek bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor.

Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Çevrenin Genç Sözcüleri projesinin TÜRÇEV tarafından onaylanması ile çevre değişimini artırma ve zenginlikleri konusunda bilinçlendirmek amacıyla yoğun bir çalışma içerisine girdiler.

Öğrenciler öncelikle Serik'teki çevresel sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri üretmek için çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlemeye karar verdiler. Projeleri kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetler arasında çevresel temizlik günleri, ağaç dikme etkinlikleri ve geri dönüşüm kampanyaları bulunuyor.

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, "Çevrenin Genç Sözcüleri" adlı öğrenci grubu çevreyle ilgili sorunlara dikkat çekmek için birer gönüllü haberci gibi çalışacaklar. Öğrenciler, çevre korumasının arttırılması için düzenli olarak yazılar kaleme alacaklar ve bu yazıları gazete haberi yapacaklar.

Okul Müdürü İsmet Karakaya başkanlığında Proje koordinatörleri; Hasan Güneri, Mehmet Yılmaz, Fikret Anıl Demirci, Emine Can ve Şerafettin Lafakoz projenin yürütülmesi konusunda öğretmen ve öğrencilerle işbirliği içerisinde çalışacaklar.

Konu ile ilgili olarak Serik Kız Anadolu İmam Lisesi proje ekibi üyeleri şu bilgileri verdiler; “Uluslararası ismi “Young Reporters for the Environment, YRE' olan ve ülkemizde Çevrenin Genç Sözcüleri, ÇGS olarak isimlendirilen Program, ilk kez 1991 yılında Fransa'da uygulanmaya başlamış ve FEE tarafından 1994 yılında uluslararası düzeye taşınmıştır. Program'a ülkemiz 1995 yılında katılmıştır.

Çevrenin Genç Sözcüleri programı, gençleri çevre sorun ve konularını anlamaya yönelten ve onları bilinçlendirmek amacı ile çevre eğitimi yapan uluslararası bir programdır. Bu amaçla, 43 ülkeden okulların katıldığı ve çevre ilgili haberlerin yer aldığı bir okul ağı oluşturulmuştur. Eğitim aracı olarak, gençlerin ilgisini çeken, çevre gazeteciliği yöntemi benimsenmiş olup, öğrencilerin bulundukları okul yöresinde çevre sorun ve konularını araştırıp inceleyerek haber nitelikli makale, fotoğraf ve kısa video kaydı üretmeleri teşvik edilmektedir. Böylece, gençlere seslerini duyurabilecekleri bir ortam sunularak çevresel haksızlıkları dillendirmeleri, çevresel sorunların yetkililer tarafından düzeltilmesini sağlamak için kamuoyu oluşturmakla birlikte, onlara bazı şeyleri değiştirebilecekleri duygusunu yaşatarak çevreye duyarlı vatandaşlar olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

1997 yılından bu yana 43 ülkede yaşları 11 ile 21 arasında olan 500.000 öğrenci; çevre haberciliği yaparak, çevre sorun ve konularını araştırıp inceler, bulgu ve çözüm önerilerini haber makalesi, fotoğraf ve video haberciliği yaparak yayınlarlar.

Başkana Teşekkür Ziyareti Başkana Teşekkür Ziyareti

PROGRAMIN EĞİTİM AMAÇ VE HEDEFLERİ

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, gençlerin çevre sorunları üzerine görüş ve fikirlerini topluma aktarabilmeleri için makale, fotoğraf ya da video kaydı yoluyla çevre gazeteciliği yapmalarını hedefler. Program hevesli gençlere, seslerini duyurabilecekleri ve dinlenebildiği bir ortam sunar. Program, teorik bilginin pratik hayata aktarılmasında önemli bir eğiticidir.

Amaç, çevresel haksızlıkları dillendirmek ve bunların yetkililer tarafından düzeltilmesini sağlamak için kamuoyu oluşturmakla birlikte, gençlere bazı şeyleri değiştirebilecekleri duygusunu yaşatarak onların çevreye duyarlı vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirdiği gibi, aynı zamanda takım çalışması, girişimci bir ruh ve sorumluluk duygularını da güçlendirir. Bu, bir nevi “öğrenmeyi öğrenmek' olarak adlandırabileceğimiz pedagojik programdır.

Haber :Osman Türkçe