ANTALYA'da beş yıldızlı otellerin bulunduğu Kemerağzı- Kundu sahil bandında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2004 yılından bu yana uygulamaya çalıştığı imar planlarına Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nce açılan davalarda 23'üncü kez mahkemeden iptal kararı çıktı.

Coşar: ““Belek ve Kadriye Ranta Açılmak İsteniyor” Coşar: ““Belek ve Kadriye Ranta Açılmak İsteniyor”

Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kemerağzı- Kundu sahil kesiminin Kültür, Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildiği 2004 yılından günümüze kadar Anayasa, Kıyı Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, yargı kararlarına ve kamu yararına aykırı, kentlilerin kullanımını engelleyen, ayrıcalıklı bir kesimin kullanımına yönelik plan yapmaktan vazgeçilmediği belirtildi. Bakanlığın bu güne kadar yaptığı ve onayladığı 22 plan, plan değişikliği ve revizyon planların yargı tarafından kamu yararına aykırı bulunarak iptal edilmiş olmasına karşın 11.11.2022 yeni bir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylandığı hatırlatıldı.

Şube olarak, yapı yoğunluğunu ve yatak kapasitesinin artırılması, halkın günübirlik alanları kullanımını engellediği gibi gerekçelerle 2022 yılında onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının iptali için de dava açıldığı belirtildi. Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi, dava konusu planların tamamının hukuka aykırı olduğu sonucuna vararak, 24 Mayıs 2024 tarihli kararıyla bir kez daha oybirliğiyle planların iptaline karar verdi. Daha önce 22 kez mahkemelerin iptal ettiği imar planları, bu mahkeme kararıyla 23'üncü kez iptal olmuş oldu.

Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler, Anayasa ve Kıyı Kanunu gereği sahillerin halka kapatılamayacağını belirterek, “Belirli bir kesimin ayrıcalıklı kullanımına tahsis edilemez, edilmemelidir. İptal kararı bir fırsattır. Lara, Kemerağzı, Kundu sahilinin ve günübirlik tesislerden halkın yararlanabilmesi için yolun önceki planlarda olduğu gibi günübirlik tesisler önünde planlanması, tesislerin işgalinde olan yolların ve sahil kesiminin birinci bölümünde planlanan rekreatif alanların halkın kullanımına açılması gerekir. Bunun içinde Valilik, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediyesi'nce işgallerin kaldırılması için gerekli çalışmaları ivedilikle yapılması gerekmektedir" dedi. (DHA)

Editör: DÖNDÜ ŞAHİN