Serik Belediye Başkanlığı Belek ve Kadriye Günübirlik alanlar ile ilgili açıklama yaptı; “Bu planlama ile halkın denizden yararlanması kısıtlanmıştır. Kamu yararı gözetilmemiş, rant gözetilerek planlama yapılmıştır.”

Perşembe günü sabah Belek Günübirlik Halk Plajında, Danıştay 6. Dairesi Başkanlığının, Belek günübirlik plan tadilatlarının iptal davası ile ilgili bilirkişi tespiti yapıldı. Serik Belediye başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, Serik Belediyesi yetkilileri, Serik STK’ları ve vatandaşlar da; ‘Serik Halkı Sahiline Sahip Çıkıyor’ ‘Birlikten Kuvvet Doğar’ ilkesi ile Belek Halk plajında buluştular.

Konu ile ilgili olarak Serik Belediye Başkanlığı tarafından Belek ve Kadriye Günübirlik alanlar ve sahiller ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada söz konusu alanlarda 1984 yılından bu yana yaşana gelişmeler özetlendi.

Burada yapılmaya çalışılan yeni düzenlemenin algı olduğu belirtilen açıklamada; asıl amacın, toplamda 1383 metre uzunluğa sahip her iki halk plajı sahil bandının azaltılarak, alanda yeni turistik tesis alanları ve rant yaratmak olduğu ifade edildi.

Belek ve Kadriye Günübirlik alanlarının 1984’te ‘Turizm Merkezi’, 1986’da ise ‘Turizm Yatırım Alanı’ olarak ilan edildiği belirtilerek; her iki alanın da flora ve fauna elamanları açısından zengin olduğu belirtildi.

Yine bu alanlarda orman, akarsular, tarım alanları, kıyı kumulları, kumul bitkileri, deniz kaplumbağaları (Caretta Caretta) ve kuş türleri ile farklı zenginlikler sergilediği ifade edildi.

“Algı Yönetimi Konusunda Çok İyi Bir Örnek”

Serik Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Antalya ili Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye Mahalleleri, bölgede en çok tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın her iki bölgede bulunan halk plajlarında yaptığı uygulama, kamuoyuna halk plajlarının yeniden düzenlemesi gibi lanse edilmektedir. Algı yönetimi konusunda çok iyi bir örnek olabilecek bu uygulamada gerçek amaç, toplamda 1383 metre uzunluğa sahip her iki halk plajı sahil bandının azaltılarak, alanda yeni turistik tesis alanları ve rant yaratmaktır.”

“Flora Ve Fauna Elamanları Açısından Zengindir”

“Bölge, 1984’te “Turizm Merkezi”, 1986’da ise “Turizm Yatırım Alanı” ilan edilmiştir. Her iki alan da flora ve fauna elamanları açısından zengindir. Orman, akarsular, tarım alanları, kıyı kumulları, kumul bitkileri, deniz kaplumbağaları (Caretta Caretta) ve kuş türleri ile farklı zenginlikler sergiler. Ancak bölgede yapılan plan değişiklikleri sonucunda hızla gelişen turistik tesisler, bu zenginliği olumsuz yönde etkilemiştir. Turizm yapılaşmasının çevre, doğal ve fiziksel kaynaklar üzerindeki olumsuz etkisinin önüne geçebilmek için; Sürdürülebilir Turizmin, Eko Turizmin ve Doğa Turizmi kavramlarının, bölgede turizm önceliği olarak benimsenmesi son derece önemlidir.”

“Mevcut Günübirlik Tesis Alanı Daraltılmıştır”

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapmış olduğu çevre düzeni planı ve imar planı düzenlemeleri ile Belek mahallesinde; 145 ada 23-24 ve 42 parseller “Günübirlik Tesis Alanı, Turizm Tesis Alanı ve Orman Yangın Üssü Alanı” olarak planlanmıştır. Plan ile Belek Mahallesinde mevcut günübirlik tesis alanı daraltılmıştır.

Bu planlamada halkın denize girebileceği küçük bir plaj alanı bırakılmıştır ki, Belek’te yer alan yüzlerce yazlık, otel çalışanları ve ilçe vatandaşları düşünüldüğünde bu plajın halkın kullanımı için yetersiz olacağı aşikardır. Zira yaz sezonunun başlamadığı şubat ayında bile Serik nüfusu 135.000-140.000 civarı olup, sezonda bu rakam ikiye katlanmaktadır.”

“Rant Gözetilerek Planlama Yapılmıştır.”

“Halkın yararlanacağı plajın yetersiz olması, Anayasamızda ve Kıyı kanununda yer alan “Kıyılar Devletin hüküm ve tasarrufundadır. Deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahilden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” hükmüne aykırıdır. Belek sahil bandında artan yapılaşma nedeni ile kamunun kullanımına açık alanlar daraltılmıştır.

Bu planlama ile halkın denizden yararlanması kısıtlanmış, Anayasa ve Kıyı Kanununda yer alan; “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufundadır. Deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahilden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” hükmüne aykırı hareket edilmiş kamu yararı gözetilmemiş, rant gözetilerek planlama yapılmıştır.”

“Kamu Yararı Gözetilmemiştir”

Burdur'da İki Noktadaki Yangında 1000 Dönüm Arazi Yandı Burdur'da İki Noktadaki Yangında 1000 Dönüm Arazi Yandı

“Serik’te, doğa ve ormanların korunduğu, doğayla bütünleşik, halk ile turistlerin birlikte sahilden yararlandığı bir turizm yürütülmektedir. Dava konusu planlar ise tamamen rant beklentili yatırımcıların isteğine yönelik düzenlenmiş, halkın yararlanması asgari düzeyde tutulmuş, fıstık çamı ormanlarına zarar verecek bir planlamadır.

Plan değişikliklerinde, bölgenin 10-20-30 yıllık nüfus projeksiyonları dikkate alınmadan planlama yapılmış, artan nüfus yoğunluğunu karşılayacak yeterli teknik ve sosyal alt yapı alanları ayrılmamış ve kamu yararı gözetilmemiştir.

Kamuoyunu yanıltmaya dönük imar uygulamalarının ve halkın anayasal hakkı olan sahillerin kullanımının rant projeleriyle hakkın elinden alınmasının karşısında olacağımızı, değerli basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunarız.”

Haber: Osman Türkçe

Günübirlik (1)Günübirlik (2)

Editör: DÖNDÜ ŞAHİN