Tekeli Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Binnaz Büyükkurt, Tekeli Ortaokulu yeni binası ile ilgili olarak yönetim adına bir basın açıklaması yaptı.

İnşaatı tamamlanan Tekeli Ortaokulu yeni binasına 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Ara tatili sonrasında Kasım ayı içerisinde planlanan geçişin gerçekleşmemesi ile ilgili olarak Tekeli Ortaokulu Okul Aile Birliği bir açıklama yaptı.

Av. Binnaz Büyükkurt 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak başladığı açıklamasında şunları söyledi; “Eğitim anayasal bir haktır. Devletin en temel görevlerinden birisi, çocukların eğitim ve öğretim imkânlarına erişmesini sağlamak ve aydınlık bir geleceğe hazırlamaktır.

Eğitim binalarının fiziki ortam bakımından uygunluğu, öğrenme-öğretme, öğrenci tutum ve davranışlarının geliştirilmesi bakımından önemli bir etkiye sahiptir. Amaçları doğrultusunda düzenlenmiş bir fiziki çevrede eğitim gören çocuk, bulunduğu ortamı daha iyi algılar; başarı ve güdülenme düzeyi artar.

Müzik Kepez'in Kalbi Dokuma'da Attı Müzik Kepez'in Kalbi Dokuma'da Attı

Bu bağlamda, tapuda Gedik Mahallesi 126 ada 696 parselde kayıtlı bulunan ve yeni adres sistemine göre Orta Mahalle 1047 Sokak No: 16 Serik, Antalya adresinde bulunan yeni Tekeli Ortaokulu binasının inşaatı %95 oranında tamamlanmış olmasına rağmen, henüz müteahhit firma tarafından tamamlanmayan eksik bırakılan veya yapımına hiç başlanmamış ciddi eksikliklerin bulunduğu görülmüştür. Bu eksiklikler gerek okul aile birliği yönetimi ve okul idaresi gerekse TOKİ ve Milli Eğitim Teftiş Kurulu müfettişi tarafından tek tek tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitlerin neticesi olarak, okulumuzun yeni binaya taşınması için gerekli onay yazısı bulunmamaktadır.

Okul müdürümüz, geçtiğimiz günlerde müteahhittin yeni okul binasını eksiksiz şekilde tamamlayıp teslimiyle birlikte öğretime başlamaya hazır olduğunu ifade etmiş ve hatta geçen ara tatilde okulu ivedi şekilde temizleterek kornej sistemini, okulun tüm perdeleri ile pencere ve emniyet kilit sistemi, sınıf içi duvar koruma kuşakları, 2 adet temizlik robotu ile  santral sistemini okul aile birliği ve hayırseverlerin de desteğiyle yaptırılmasını sağlamasına rağmen, bahsi geçen ciddi eksikliklerin müteahhit ve taşeron firma tarafından tamamlanmaması yüzünden milli eğitim teftiş kurulu tarafından okula geçilmesi yada geçilmemesi yönünde herhangi bir görüş bildirmemiş, ancak tüm eksiklikler tutanak altına alınmış olup teftiş raporu tanzim aşamasındadır.  Bu sebeple yeni okula ara tatil sonrası planlanan geçiş sağlanamamıştır.”

 

“Tespit Edilen Eksiklikler”

“Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitimlerini görmeleri için yeni okul binamız uygun şartlarda değildir. Söz gelimi tespit edilen eksiklikler şöyledir:

1-) Okul bahçesi içerisinde öğrencilerin güvenliğini tehlikeye sokacak yerde duran elektrik direkleri, açıkta bulunan elektrik panosu, bahçe zemininde beton içinde demirler ve çivilerin bulunması,

2-) Okulun arka tarafında bulunan artezyen kuyularının otomatik dalgıçlarının çalışmadığı, cihaz parçası eksikliğinden manuel elle çalıştırılmaya çalışıldığı ve bu yüzden yağmur suyunun tamamen bodrumu bastığı,

3-) Artezyen rögar kuyularının (4 adet) açık olduğu, üstünün orijinal rögar kapaklarıyla değil, basit beton ya da suntalarla kapatıldığı,

4-) Bodrum katı yağmur suyunun bastığı, tavan kaplamalarının eksik ve açık olduğu,

5-) Bodrum katta bulunan kompanzasyon elektrik panolarının su basmasından dolayı tehlike altında olduğu,

6-) Zemin kattaki ana giriş kapısından yağmur suyunun girdiği ve tuvaletlerin tavanlardan su aldığı,

7-) Katlarda hala iskelelerin kurulu olduğu,

8-) Katlardaki asmolen tavan kaplama panellerin haftalardır kapatılmadığı,

9-) Koridor uçlarında bulunan büyük damperli camın olmaması,

10-) Bina içinde açıkta prizlerin olduğu,

11-) Konferans salonunun tavan kaplamalarının eksik olduğu, havalandırma çıkış bölümünde 2 tane damperli camın eksik olduğu,

12-) Okulun merkezi Klima sisteminin ana kumanda sisteminin takılı olmamasından dolayı çalışmadığı, bu eksikliğinde öğrencilerin ısınma ve soğutma ihtiyacını olumsuz etkileyeceği,

13-) Okulun elektrik sistem odasında ciddi eksikliklerin bulunduğu,

14-) Okulun çatısından su aldığı ve havalandırma boşluklarından alt katlara kadar suyun ulaştığı,

15-) Okulun asansör sistemine elektrik verilememesi ve asansör açma ruhsatının alınmaması nedeniyle asansörün çalışmadığı,

16-) Okula Fiber internet gelmesine rağmen, müteahhit tarafından okul içi yapılan internet wireless sistemini inceleyen bilirkişi tarafından, sistem cihazlarının farklı kullanılmasından dolayı birbirlerini tanımadığı, işlevsiz olduğu ve değiştirilmesi gerektiğinin tespiti yapılmıştır.

Görüldüğü üzere inşaatının % 95 inin bitmiş olmasına rağmen, bahsi geçen eksiklikler giderilmeden alelacele yeni binaya geçilmesi öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği açısından ciddi tehlike arz edeceğinden yeni binaya geçiş onayı sağlanamamıştır.

Yukarıda belirtilen eksiklikler müteahhit firma tarafından yapılması gerekirken devamlı ertelenmektedir. Tespit edilen eksiklikler çocuklarımızın  bu şartlarda eğitim öğretim görmesini olumsuz yönde etkileyecek ve aynı zamanda çocuklarımızın sağlığı ve can güvenliği açısından sıkıntılı ve tehlikeli durumlar doğuracaktır.

Okul Aile Birliği olarak, bu şartlarda 1400 öğrenciyi binaya almak can güvenliği açısından çok büyük sıkıntı ve tehlikeye maruz bırakacağı için taşınmanın  acil eksiklikler tamamlandıktan sonra yapılmasını ve Tekeli Ortaokulu'nun yeni binasının bir an önce eğitim-öğretime açılmasını istiyoruz.

Bu amaçla, önümüzdeki günlerde ilgili mercilerle görüşeceğiz ve  okulun açılışa hazır hale getirilmesi için  her türlü girişimde bulunacağız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Haber: Osman Türkçe

 

Editör: DÖNDÜ ŞAHİN