Serik Belediyesi; ‘Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufundadır. Deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahilden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir’ hükmüne aykırı hareket edilmiş kamu yararı gözetilmemiş, rant gözetilerek planlama yapılmıştır.”

Serik Belediyesi, Belek günübirlik alanında Kültür Turizm Bakanlığı’nca yapılan imar değişikliğine karşı dava açtı.

Serik Belediyesi’nde, ‘Serik Belediye Başkanlığı’ imzası ile Belek günübirlik alanında Kültür Turizm Bakanlığı’nca yapılan ve 28 Mart 2024 tarihinde onaylanan imar değişikliği ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı.

Kültür Turizm Bakanlığı tarafında mevcut 102.5 dönümlük Belek günübirlik alanında doğusunda kalan 9 dönümü aşkın bölümle ilgili olarak yapılan imar değişikliğinin iptali için dava açan Serik Belediyesi açıklamasında, ‘Anayasa ve Kıyı Kanununda yer alan; “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufundadır. Deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahilden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” hükmüne aykırı hareket edilmiş, kamu yararı gözetilmemiş, rant gözetilerek planlama yapılmıştır.” Dedi.

“Günübirlik Alan Azaltılmıştır”

Serik Belediye Başkanlığı konu ile ilgili basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Antalya ili Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi, bölgede en çok tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu bölgede bulunan halk plajlarında yaptığı uygulama, kamuoyuna ve hatta plan kararlarında dahi halk plajlarının yeniden düzenlemesi gibi lanse edilmektedir.

Büyükşehir'den Anadolu'nun Renkleri Konseri Büyükşehir'den Anadolu'nun Renkleri Konseri

Kültür Turizm Bakanlığı’nca Belek Turizm Merkezi kapsamında, Belek Mahallesi 145 ada 57- 59 ve 67 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin ise Kültür Turizm Bakanlığı 11.03.2024 tarih ve 2024/06-01 sayılı işlemi alınan ve 28.03.2024 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı İlave Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklerini yapmıştır.

“Kamu Yararı Gözetilmemiş”

Bu planlar ile Belek Mahallesinde mevcut 102.566,196 M2 günübirlik alan 93.487,367 M2’ye düşürülerek 9.078,829 M2 günübirlik alan azaltılmıştır. Bu planlama ile halkın denizden yararlanması kısıtlanmış, Anayasa ve Kıyı Kanununda yer alan; “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufundadır. Deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahilden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” hükmüne aykırı hareket edilmiş kamu yararı gözetilmemiş, rant gözetilerek planlama yapılmıştır. Belek sahil bandında artan yapılaşma nedeni ile kamunun kullanımına açık alanlar daraltılmıştır.”

“7 Dönüm ‘Otel Alanı’ Olarak Tasarlanmış”

“Kültür ve Turizm Bakanlığı, 28.03.2024 tarihinde onayladığı işbu plan değişiklikleri için askı süreci dahi başlamadan 31.03.2024 yerel seçimlerinin hemen sonrasında 03.04.2024 tarihinde 2024/1 sayılı Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesini yayınlayarak Antalya Belek Turizm Merkezi 1 sıra nolu taşınmaz olarak işbu 145 Ada 57-59 ve 67 parselleri 49 yıllığına turizm yatırımcılarına tahsis etmeyi amaçlamaktadır. 7.497,96 m2’lik alan ‘’otel alanı’’ olarak; 1.580,87 m2’lik alan ‘’günübirlik tesis alanı’’ olarak tasarlanmıştır. Zira toplamda 9.078,83 m2’lik günübirlik alan azaltılarak otellere günübirlik alan tahsis edilmiş olmaktadır.”

“Antalya İdare Mahkemesi’nde Dava Açılmıştır”

“Bu kapsamda; Serik Belediye Başkanlığı olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 11.03.2024 tarih ve 2024/06-01 sayılı işlemi ile alınan ve 28.03.2024 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği kararının iptali için Danıştay’da; 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği kararının iptali istemiyle Antalya İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır ve tarafımızca takip edilmektedir.”

 

“Telafisi Güç ve İmkansız Zararlara Yol Açacaktır.”

“Zira davaya konu plan değişikleri iptal edilmezse 9.078,83 m2’lik plan değişikliğine konu kamu alanı 2024/1 sayılı şartname akabinde yapılacak ihale ile uzunca yıllar özel şahıslara tahsis edilecek ve bu durum geri dönülmez, telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacaktır.

Kamuoyunu yanıltmaya dönük imar uygulamalarının ve halkın anayasal hakkı olan sahillerin kullanımının rant projeleriyle halkın elinden alınmasının karşısında olacağımızı, Değerli Basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunarız.”

Haber: Osman Türkçe

Editör: DÖNDÜ ŞAHİN