Sebze iç pazar tüketimi konusunda önümüzdeki dönemin bize gösterdiği durum; Serikli ve Antalyalı çiftçinin kendine yeni pazarlar araması gerektiği yönünde.

Türkiye'nin sebze üretimi Antalya’dır. Antalya'nın en önemli üretim merkezlerinin başında ise Serik geliyor. Sebze tüketiminde ise iç pazarın en büyük tüketimini İstanbul ili yapıyor. Antalya'nın toplam sebze üretimi 5 milyon ton civarında. İstanbul'un yıllık sebze tüketimi ise yaklaşık 2 milyon tonun üstünde.

Bakan Kirişçi, “İstanbul'un sebze ihtiyacını 800 kilometrelik Antalya'dan değil de 250 kilometre uzaklıktaki Edirne'den tedarik edeceğiz”

Şimdi gelelim neden ‘Serikli ve Antalyalı çiftçi kendine yeni pazarlar aramalı’ sözümüze.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Edirne Ticaret Borsasında tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Kirişçi, burada yaptığı konuşmanın içerisinde şu cümleyi kullandı: “Özellikle raf ömrü kısa olduğu için meyve ve sebzede, açıkta yetiştiriciliğin yanında örtü altı yetiştiriciliği dahil bunların ihtiyacı olabilecek enerji kaynaklarının, jeotermalden, güneşten, rüzgar enerjisinden sağlanabildiği uygulamalarla seraları birleştireceğiz. İstanbul'un sebze ihtiyacını 800 kilometrelik Antalya'dan değil de 250 kilometre uzaklıktaki Edirne'den tedarik edeceğiz. Lojistik maliyetlerini, karbon ayak izini düşüreceksiniz, ürünün tazeliği konusunda avantajlı olacaksınız, en önemlisi istihdama neden olacak.”

Yine İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinde de İstanbul'un gıda ihtiyacını İstanbul çevresinde karşılama projeleri vardı.

İstanbul ve Marmara Bölgesi için aynı çizgide başka siyasilerin ve yöneticilerin düşünceleri de mutlaka vardır.

İşte bu açıklama ve düşünceleri alt alta koyduğumuz zaman benim anladığım şu: Önümüzdeki dönemde Antalya'da üretilen sebzenin iç pazardaki büyük kısmını çeken İstanbul’un sebze ihtiyacını Marmara bölgesinden, Trakya, Güneyi Marmara, Batı Marmara ve İstanbul çevresinde karşılayacak şekilde bir düşünce oluşmuş durumda.

Marmara Bölgesi'nde artarak İstanbul ve çevresinin ihtiyacını karşılayacak olan örtü altı ve örtü üstü sebze üretimi ne baktığımız zaman bu Antalya ve Serik’te sebze üreten çiftçiyi doğrudan etkileyecek demektir.

Tabii ki İstanbul'daki siyasetçilerin, yönetenlerin, İstanbul Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türkiye'nin en büyük metropolü ve çevresi ile ilgili gıdaya erişim konusunda projeler geliştirebilir buna bir sözümüz yok.

Antalya’ya yönetenler, siyasiler, paydaşlar ve kamuoyu ne düşünüyor acaba?

Bizim sözümüz Antalya kamuoyu, Antalya’yı yönetenleri Antalya siyasetçileri, milletvekilleri, belediyeler, Tarım STK'ları ve bölgemizin çiftçilerine.

Bakanlığın, İstanbul Belediyesi'nin ve diğer paydaşların projeleri hayata geçtiği zaman doğal olarak Antalya ve Serik'te üretilen sebze İstanbul'a akan miktarda büyük azalma olacağı öngörülebilir.

Bu konuda Antalya kamuoyu, Antalyalı paydaşlar ve yetkililer ne yapacak? Acaba ortaya çıkması muhtemel böyle bir durumda Serikli çiftçi Antalya çiftçi için ne yapmalı? Bu konuda siyasiler ne düşünüyor? Antalya kamuoyu diye düşünüyor? Antalya'ya yönetenler ne düşünüyor? Bölge çiftçisi, üreticisi için yeni pazarlar yeni imkanlar ortaya koyacaklar mı?

Bu soruların cevaplarının ne olacağını ya da ne olmayacağını önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz…

Yorum-Haber: Osman Türkçe

Editör: Haber Merkezi